۲۱ //۱۳۸۸/۹

بسمه تعالی 

مدیرکل محترم دفتر امور مدارس خارج از کشور

جناب آقای سید علی اکبر قاسمی 

با سلام و احترام

همانگونه که استحضار دارید؛ یکی از ارکان اساسی مدرسه، انجمن اولیا و مربیان می باشد که نقش بسزایی در پیشبرد اهداف بلند تعلیم و تربیت، تقویت کادر اجرایی و آموزشی و حمایت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مدرسه دارد. همچنین مستحضرید که در جریان حذف مدرسه دولتی مالزی و انتقال آن به بخش غیر دولتی، نقش اولیا و نمایند گان آنها با حمایت نمایندگان محترم وزارتخانه و دفتر مدارس خارج از کشور در ممانعت از محقق شدن این تصمیم، بسیار پررنگ وستودنی بود  وسرانجام با حفظ مدرسه ی دولتی وپایداری اولیا، پس از گذشت ۲۰ روز از سال تحصیلی جدید، مدرسه پسرانه کار خود را آغاز نمود. چنانچه حضور پرشورو شعور و پایمردی عقلانی اولیای محترم دانش آموزان مجتمع امام خمینی (ره) نبود، این هدف مقدس هرگز دست یافتنی نبود و مدیریت جدید ناچار به پذیرش مدیریت مدرسه غیر دولتی زیر نظر سهامداران آن می شد.!!!

لازم می دانیم در خصوص نحوه ی تشکیل انجمن اولیا و مربیان که انتخابات آن در تاریخ ۰۲ /۰۸/۱۳۸۸با حضور پرشور اولیا ی محترم برگزار شد و سرانجام ۶ نفر به عنوان اعضا ی اصلی و ۳ نفر به عنوان اعضای علی البدل انتخاب و به مردم معرفی شدند و فعالیت های مستمر اعضای انجمن در بیش از 15 جلسه فعال تخصصی برای حل مشکلات و همکاری صمیمانه با مدیریت جدید، گزارشی را از نحوه ی عملکرد مدیریت محترم مجتمع جهت استحضار تقدیم و استدعا داریم هر چه سریع تر موارد بررسی و اقدام لازم و مقتضی مبذول فرمایید.

۱. به استناد ماده ی ۲۴ آیین نامه های اجرایی انجمن اولیا و مربیان ، انتخابات هیئت رئیسه بایستی با حضور مدیر مدرسه و نماینده ی معلمان ، معاون آموزشی ، معاون پرورشی (یا مربی پرورشی) و منتخبین اولیا ی دانش آموزان  و با بررسی و قرائت دقیق آیین نامه ها صورت پذیرد که متاسفانه به دلیل عدم آگاهی مدیر مجتمع از این  موضوع  مهم و حیاتی که با سرنوشت دانش آموزان و بیش از ۴۰۰ نفر از اولیای آنها گره خورده است، صورت نپذیرفت  و در تاریخ ۴/۸/۸۸ علی رغم تقاضای آیین نامه ی اجرایی از سوی نمایندگان اولیا،  انتخابات هیئت رییسه ی انجمن اولیا و مربیان با اصرار و تایید مدیریت وبدون حضور نماینده ی معلمان و معاونین مجتمع برگزار شد !!! (اسناد و مدارک لازم وصورت جلسات ضمیمه  می باشد). البته منتخبین اولیای دانش آموزان به عنوان نمایندگان مورد وثوق  مردم  برای حفظ شأن و منزلت انجمن اولیا و مربیان، پس از معرفی شفاهی معاونین از سوی مدیریت مجتمع و تغییرات مکرر در معرفی ایشان ، مجبور شدند کتبأ از مدیر محترم تقاضای معرفی آنان و برگزاری انتخابات مجدد هیئت رئیسه ی انجمن را بنمایند. با عنایت به موضوع مطروحه، در تاریخ ۱۴/۸/۸۸ مجددأ انتخابات هیئت رئیسه انجمن اولیا و مربیان با معرفی شفاهی خانمها زهره سهل آبادی و فریبا صبوری (نیروهای محلی ) به عنوان معاونین آموزشی و پرورشی و سرکار خانم رعنا یعقوبیان به عنوان نماینده ی معلمان ، برگزار شد. لازم به ذکر است که هیچیک ازمعاونین پرورشی معرفی شده از طرف مدیریت محترم تا کنون در هیچ یک ازجلسات رسمی انجمن حضور نیافته اند!!!

۲.در تاریخ 20/8/88 و در دومین جلسه ی رسمی انجمن آقای سعید احسانی به عنوان معاون آموزشی و سرکار خانم رعنا یعغوبیان به عنوان نماینده ی معلمان در جلسه حضور پیدا کردند و آقای حمید رحیمی به عنوان معاون پرورشی وعضو انجمن در جلسه شرکت نداشتند . مدیریت محترم مجتمع در تاریخ ۲۱/۸/۱۳۸۸ و در سومین جلسه ی رسمی انجمن اولیا و مربیان مجتمع  طی نامه ی شماره ی ۲۵۹۰  آقایان سعید احسانی و حمید رحیمی را به جای سرکار خانمها زهره سهل آبادی و فریبا صبوری کتبا به رییس و بعنوان معاونین معرفی می نماید. اما متاسفانه مشخص شد که در تاریخ ۲۰/۸/۱۳۸۸ طی نامه شماره ی ۲۵۸۶ در خصوص معرفی اعضای اصلی انجمن اولیا و مربیان به سفارت ج.ا.ا و دفتر امور مدارس خارج از کشور،آقای فریبرز حمیدی را بعنوان معاون آموزشی و خانم فریبا صبوری را بعنوان معاون پرورشی معرفی نموده است و این کار غیر اخلاقی ایشان موجبات نگرانی شدید اعضای انجمن اولیا و مربیان را فراهم آورد و منجر به در خواست استعفای آقای سعید احسانی معاون آموزشی، سرکار خانم رعنا یعقوبیان نماینده ی معلمان ازانجمن گردید!!!  

۳. بر اساس ماده ی ۳۴ آیین نامه اجرایی مدارس و انجمن اولیاو مربیان (ویژه جلسات) ، مدیر موظف است "اطلاعیه ها ،بخشنامه ها ،دستورالعملهای دفتر مرکزی سازمان آموزش و پرورش ،منطقه یا شهرستان را که به منظور اطلاع و اقدام برای انجمن مدرسه ارسال می شود را پس از دریافت در اولین جلسه ی انجمن به اطلاع اعضا برساند و مراتب را در صورتجلسه ثبت کند. مدیر محترم مجتمع متاسفانه از تاریح ۴/۸/۸۸ (اولین جلسه انجمن) تا کنون هیچیک از موارد ذکر شده در ماده قانونی فوق را در اختیار انجمن قرار نداده است وحتی دفتر مخصوص ثبت صورت جلسات سا ل گذشته را مفقود و تا کنون دفتر جدید را به منشی و رابط انجمن تحویل نداده است. به استناد ماده ی ۷ ارکان شوراهای مدرسه مدیر باید نسبت  به وظایف و مسئولیت های خود و شرح وظایف همکارانش آشنایی کامل داشته باشد و عدم آشنایی و آگاهی ایشان نسبت به قوانین و مقررات، جایگاه و منزلت انجمن اولیاو مربیان را به عنوان یک نهاد مدنی  متزلزل ساخته است !!!

 ۴. یکی دیکر از ارکان مهم و اساسی مدرسه، شورای معلمان می باشد که متاسفانه با بی تدبیری، برآیند انتخاب و انتصاب نماینده ی معلمان مجتمع ، منجر به بر کناری آقای علی رفسنجانی و استعفای سرکار خانم رعنا یعقوبیان شد که عدم اشراف به قوانین مدیریتی در این خصوص نیز به وجاهت قانونی انجمن لطمه وارد کرده است وتا کنون نماینده ای از شورای معلمان رسما به انجمن معرفی نشده است!!! 

۵. به استناد بند "ب" آیین نامه اجرایی مدارس و انجمن اولیا و مربیان (ویژه ی برگزاری انتخابات) "تشکیل شورای مالی مدرسه با عضویت (مدیر مدرسه ، رئیس انجمن ،نماینده ی معلمان) بایستی در اولین جلسه انجمن صورت پذیرد و نظارت بر چگونگی اخذ کمکهای مردمی با رعایت قوانین و مقررات و نحوه ی هزینه ی وجوه حاصل از کمکهای مردمی ، خدمات فوق برنامه ، سرانه ی دانش آموزی و .....و تطبیق موارد هزینه ها با برنامه های مصوب شورای مدرسه" را بعهده گیرند . متأسفانه پس از گذشت حدود دو ماه از تشکیل انجمن اولیا و مربیان مستندات آیین نامه ی مذکور به اجرا در نیامده است و هنوز شورای مالی مدرسه تشکیل نشده است و مدیریت محترم بدون مجوز قانونی و بدون اطلاع انجمن از حساب مالی مجتمع برداشت و هزینه می کنند.!!  

۶.  به استناد تبصره ی یک صورتجلسه ی تعیین شاخص تعداد دانش آموزان جهت تشکیل کلاسهای درسی در " تک کشوری ها" مانند کشور مالزی "چنانچه تعداد دانش آموزان در هر پایه تحصیلی به ۳ نفر برسد در آن پایه کلاس به طور رسمی تشکیل و اختصاص می یابد"، در حالیکه مدیر مجتمع بدون اخذ مجوز قانونی و مکتوب از کمیته ی نیروی انسانی دفتر امور مدارس خارج از کشور و بدون طرح و تصویب این موضوع در جلسه ی رسمی انجمن اولیا و مربیان ،شورای مدرسه و شورای مالی مدرسه ، رشته ی علوم انسانی را در پایه ی سوم متوسطه فقط با "یک دانش آموز" وآن هم فرزند خودش و همین رشته را در پیش دانشگاهی با ۲ دانش آموز از ابتدای سال تحصیلی جدید در مدرسه ی دخترانه راه اندازی کرده است و حدود ۵۰ هزار رینگیت مالزی بار مالی بر مجتمع تحمیل نموده است.   

۷. براساس صورتجلسه مورخ ۴/۸/۸۸(پیوست) باوجود نظر مثبت و تایید و هماهنگی مدیر محترم مجتمع ، مبنی برانجام مطالعه و بررسی وضعیت نیروهای موجود که شامل: ۷ نفر نیروی اعزامی، ۱۴ نفر نیروی تبعی و ۳۲ نفر نیروی محلی اعم از اداری، آموزشی و خدماتی و در راستای کاهش هزینه های مجتمع و بر اساس یک کار کارشناسی و قانونمند انجام شده می توان با تعدیل نیروهای مازاد حداقل مبلغ  ۲۰۰۰۰۰ رینگیت کاهش هزینه عاید مجتمع نمود که متاسفانه تاکنون بهبود عملی از سوی ایشان صورت نپذیرفته است ودریک حرکت غیرفرهنگی بین همکاران آموزشی نیز شایع کرده اند که انجمن قصد بررسی صلاحیت معلمین مجتمع رادارد!!!  

۸. براساس صورتجلسه مورخ ۱۴/۸/۸۸ (پیوست) مبنی بر بازنگری برنامه آموزشی جهت پاسخگویی به اولیای محترم در خصوص تغییرات مکرر برنامه درسی و معلمین، عدم کامل بودن برنامه درسی برخی از معلمین تبعی، استفاده از تعدادی از معلمین در پست های غیر تخصصی با وجود معلمین متخصص ، حذف شش ساعت از برنامه ی درسی دوره ی راهنمایی پسران و دختران بدون توجیه و ارایه ی مجوز قانونی، بکارگیری نیروهای محلی علی رغم وجود نیروهای تبعی در حیطه ی مورد نظر و بکارگیری معلمینی که دانشجوی تملم وقت هستند و درخواست صدورحکم کارگزینی از دفتر مدارس برای آنها می شود از شاخص ترین موارد مشکل ساز می باشند. و با کمال تاسف علی رغم موافقت و همکاری مدیر محترم با کار کار شناسی و تخصصی نماینده انجمن در شورای مدرسه، ایشان در یک حرکت غیر  فرهنگی جو سازی نموده و اعلام کردند که انجمن در آموزش دخالت نموده است.

۹.  نظارت بر بوفه ها و سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان و کلاسهای فوق برنامه جزء مهم ترین شرح وظایف انجمن اولیا و مربیان مدرسه می باشد، از طرفی به استناد مواد قانونی۸۶،۸۷و۸۸ آیین نامه اجرایی هزینه کرد و برداشت از حساب مالی بایستی زیرنظرشورای مالی مدرسه باشد که مدیریت محترم بدون تصویب این موضوعات در جلسات انجمن و شورای مالی اقدام به  قرارداد وتبلیغ کلاس فوق برنامه ی زبان انگلیسی، برداشت از حساب مدرسه و در اختیار گذاشتن بوفه به فرد یا افرادی نموده اند که  رییس انجمن در شورای مالی و نماینده ی معلمان از آن بی خبرند و آقای حسن مالکی آموزگاربازنشسته ( فوق لیسانس مدیریت آموزشی) را که از مجتمع با سمت کتابدار حقوق دریافت می کند و هزینه ای با لغ بر 25000 رینگیت مالزی به بدنه ی مدرسه تحمیل می کند را به عنوان بوفه دار بکار می گیرد!!! 

۱۰. از آنجایی که اطلاع رسانی در خصوص شفاف سازی عملکرد انجمن اولیا و مربیان و اجرای مصوبات آن از سوی مجتمع آموزشی از جایگاه و اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، بر آن شدیم تا از طریق فایل انجمن اولیا و مربیان در وب سایت مجتمع آموزشی اطلاعات لازم را جهت آگاهی مردم ارایه نمائیم که متاسفانه مدیر مجتمع در یک رفتار غیر ارزشی کلیه اطلاعات مربوط به انجمن، حتی مربوط به دوره های قبل را پاک کرده و در یک تلاش نادرست سعی در عدم انتقال اخبار و اطلاعات به مردم نمودند. و اولیای فهیم نه تنها با اعضای انجمن اولیا و مربیان آشنا نیستند بلکه از دریافت هرگونه اطلاعات نیز محرومند.  

مجددا با عنایت به نکات فوق الذکر و موارد فراوان دیگری که از حوصله ی درج در این نامه خارج است ،خواهشمند است جهت تسریع امور قانونی و جلوگیری از تنش های آتی و اصلاح فرایند عملکرد مدیرمحترم مجتمع، اقدام عاجل مبذول داشته تا انشا الله مدیریت با اگاهی یافتن از وظایف قانونی خود  دوشادوش با اعضای انجمن اولیا ومربیان وبا حمایت از دستگاه نظام مند آموزش و پرورش بتوانند در راستای ارتقا تعلیم و تربیت فرزندان ایران اسلامی در مدارس خارج از کشور گام های بلند و استواری بر دارند(انشاا...).  

 

            با احترام                       

         محمد ابراهیم مرجانی                 

رئیس انجمن اولیا و مربیان مجتمع آموزشی امام خمینی(ره)- مالزی

www.ptairskl.blogfa.com

 

رونوشت:

 سفارت محترم جمهوری اسلامی ایران در مالزی جهت اقدام                                                        

دفتر ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات وزارت متبوع جهت اقدام مقتضی

مشاور محترم وزیر و رییس سازمان انحمن اولیا و مربیان جهت اطلاع و اقدام مقتضی 

منتخبین اولیا آقایان:

1.علی حاجی کتابی                 نایب رییس انجمن

2. سید محمد میرزاده حسینی     دبیر و رابط انجمن

3. علیرضا توسلی                  نماینده انجمن در شورای مجتمع

4.غلامرضا غلامپور              عضو اصلی انجمن

5.مهرداد صفایی                    عضو اصلی انجمن

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم دی 1388ساعت 17:3  توسط انجمن  | 

بسمه تعالی      ۱۵/۹/۱۳۸۸                                        

صورتجلسه انجمن اولیای مجتمع امام خمینی (ره) کوالا لامپور 

در پی عدم تشکیل انجمن اولیا و مربیان مجتمع در تاریخهای 4/9/1388 و 11/9/1388 توسط مدیر مجتمع ، این جلسه در ساعت 8 صبح روز 15/9/1388 با حضور امضا کنندگان زیر تشکیل و موارد زیر به تصویب رسید :

1- برای درج مطلب هر عضو انجمن در وبلاگ ،  شایسته است ابتدا مطالب به سایر اعضاء ارسال  و پس از تایید اکثریت ، توسط مدیر وبلاگ درج گردد.

2- نامه ای جهت ارسال به آقای سید علی اکبرقاسمی مدیر کل محترم دفتر امور مدارس خارج از کشور توسط دبیر انجمن تهیه، رونوشت آن را همه اعضاء تایید و امضاء نمایندو پس از آن  توسط ریاست انجمن امضاء و به تهران . ارسال گردد.

3- مقرر شد نامه ای برای سفارت جمهوری اسلامی ایران در مالزی به شکل بند 2 تهیه و ارسال و همچنین  در خصوص موضوعات مجتمع امام خمینی (ره) در خواست جلسه شود. 

1-  محمد ابراهیم مرجانی              رئیس انجمن

2-علی حاج کتابی                        نایب رئیس انجمن

3- سید محمد میرزاده حسینی            دبیر انجمن  

4- غلامرضا غلامپور                   نماینده ی انجمن در شورای مالی              


+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم دی 1388ساعت 16:45  توسط انجمن  | 

1388/10/12

بنام خدا

  1. احتراما بدین وسیله به استحضار می رساند ما اولیای دانش آموزان امضا کننده ی ذیل بر اساس دعوت رسمی انجمن اولیا و مربیان جهت شرکت در دومین مجمع عمومی در روز دوشنبه مورخ 12/10/1388 ساعت 13 به مدرسه ی دخترانه مراجعه نموده و  مشاهده کردیم که نمایندگان منتخب اولیا پشت درب بسته ی مدرسه ،منتظر حضور اولیا ایستاده اند. در پاسخ به سوال اولیا که چرا درب مدرسه باز نیست و جلسه ی عمومی تشکیل نمی شود؟ اشاره کردند آقای اشرفی که خود را معاون مدرسه معرفی نمودند گفتتند: به فرموده ی مدیریت مجتمع ما اجازه ی ورود اولیا و نمایندگان منتخب آنان را به مدرسه نداریم و درب مدرسه باید قفل باشد. بر همین اساس تعدادی از اولیا با تلفن همراه آقای زمانی مدیر مدرسه تماس برقرار کردند که موضوع بسته بودن درب مدرسه را از ایشان سوال کنند که ایشان پاسخگوی تلفنشان نبودند. ما اولیا ی دانش آموزان تا ساعت 13:45 دقیقه منتظر باز شدن درب مجتمع ماندیم ولی به دلیل عدم دریافت پاسخ مستقیم مسئولین چه حضوری و چه تلفنی مجبور به ترک محل تشکیل جلسه (مدرسه ی دخترانه) شدیم.

لذا ضمن تشکر از نمایندگان منتخب اولیا به خاطر حضور مسئولانه اشان، استدعا داریم گزارش مربوط را جهت هرگونه اقدام و انعکاس به سفارت محترم جمهوری اسلامی ایران در مالزی ، دفتر امور مدارس خارج از کشور و دفتر خبرگزاری ایرنا و در وبلاگ انجمن اولیا و مربیان ارائه فرمایند.

1- عبد المجید ارفعی مقدم     11-محمد مهدی قاسمی  21. علی فاضل 

2-یوسف امامی پور                12-لنگری زاده                                         

3- محسن عارف نژاد              13 - امیر حسین آشنا                              

4-پرستو تاج زاده                   14- مرتضی ساسانی قمصری

5- حمیدرضا کریم                   15- اشرف گنجی                

6- محمد هادی کیائی ها        16- مجتبی نقوی                               

7-بهنام مهدوی                      17- محسن سالاری                                         

8- داریوش مفلحی                 18- سید خیرالله ساجدی

9- علیرضا عظیمی                 19 - حسین توکلی

10-صمد  دستیار                    20-حسن پرویزی

اعضای انجمن اولیای حاضر در جلسه:

1. محمد ابراهیم مرجانی

2. علی حاجی کتابی

3. سید محمد میرزاده حسینی

4. علیرضا توسلی

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم دی 1388ساعت 16:31  توسط انجمن  | 

اولیاء محترم دانش اموزان مجتمع امام خمینی (ره)- کوالالامپور

سلام علیکم

در پی هجمه به انجمن اولیا و مربیان این نمایندگان بحق شما، در جهت نیل به اهداف از قبل تعیین شده از طرف همان کسانی که قصد نابودی مدرسه ی دولتی را داشتند که بحمدلله نتوانستند و برنامه ریزی برای حذف کامل اختیارات قانونی انجمن اولیاء و مربیان که به حق تنها نهاد مدنی و مردمی است و حافظ وجوه پرداختی شما و کنترل کننده نحوه ی تعلیم وتربیت فرزندان شماست و در پی دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه پرداختی شما اولیاء بدون اجازه و حتی اطلاع نمایندگان شما وازاین هم ناگوارتر، جلوگیری از برگزاری جلسات رسمی انجمن به منظور توقف پیگیری های بحق نمایندگانتان و همچنین درپی دونوبت تقاضای کتبی از مدیر فعلی مجتمع که با جسارت و توهین در وب سایت مدرسه، نمایندگان شما اولیا را افرادی غیر مسئول خطاب کرده است و عدم موافقت او، طبق قانون و به استناد بند ب ماده ی 14 آئین نامه ی اجرائی مدارس و ارکان شوراها و بر اساس بند 2 شرح وظایف انجمن اولیا و مربیان ، انجمن موظف است راسا اقدام به دعوت از اولیا نماید لذا با هماهنگی اکثریت نمایندگان شما مردم،ریاست محترم انجمن که به حق زحمت فراوانی در جهت نگهداری مدرسه دولتی متحمل گردید،و افراد حاضر در جریان گذشته بخوبی بخاطر دارند اقدام به دعوت از شما اولیا کرده است که دعوت نامه در وبلاگ ثبت شده است، مع هذا لازم است تمام اولیاء عزیز به دعوت نمایندگان خود احترام گذاشته و در روز شنبه دوازدهم دیماه راس ساعت 13 در مدرسه حاضر گردند و همچنین این ایمیل را به تمام اولیایی که می شناسند ارسال نمایند و حتی تلفنی اطلاع دهند که خدای نکرده حقی از انها ضایع نگردد و به دلیل عدم دعوت کتبی مدیر مجتمع، از موضوع بی اطلاع نمانند. امید است این چالش پیش روی مجتمع دولتی هم مثل دفعه قبل با درایت و حضور اولیاء به نفع انان حل و فصل گردد.

 

 

سید محمد میرزاده حسینی

دبیر انجمن اولیاء و مربیان

مجتمع امام خمینی ره کوالالامپور

+ نوشته شده در  جمعه یازدهم دی 1388ساعت 11:45  توسط انجمن  | 

بنام خدا

اسامی ،مسئولیت ،ایمیل و شماره ی تلفن نمایندگان اولیا در انجمن اولیا و مربیان جهت اطلاع اولیا ی محترم

1- محمد ابراهیم  مرجانی        رئیس انجمن                marjan_elm@yahoo.com    0173384948

2- علی حاجی کتابی        نائب رئیس انجمن                hajiketabi@yahoo.com     0172369531

3- سید محمد میرزاده حسینی   دبیر انجمن                  mirzadeh_acir@yahoo.com   0192404477

4-علیرضا توسلی   نماینده انجمن در شورای مدرسه     amir_t_17@yahoo.com   0173176793

5- غلامرضا غلامپور  نماینده انجمن درشورای مالی تا1388/9/18    gholamreza1969@yahoo.com 0122560245

6-مهرداد صفائی  عضو اصلی                               m_safaei45@yahoo.com       0143622021                 

+ نوشته شده در  جمعه یازدهم دی 1388ساعت 10:58  توسط انجمن  | 

بنام خدا

                                                                                                                   1388/10/8

دعوت نامه ی دومین مجمع عمومی اولیا ی محترم دانش آموزان

اولیای محترم دانش آموز عزیز................ با سلام و احترام نظر به اهمیت تعامل خانه و مدرسه ،اطلاع رسانی و بهره مندی از پیشنهادات وانتقادات سازنده ی شما اولیای گرامی، دومین جلسه ی  مجمع عمومی انجمن اولیا و مربیان این مجتمع به منظور گزارش عملکرد فعالیتهای انجمن در روز شنبه تاریخ 1388/10/12 راس ساعت 13 در محل نماز خانه ی مجتمع برگزار می گردد. ضمن دعوت از جنابعالی برای حضور در جلسه ی مذکور ،انجمن اولیا ومربیان را از نقطه نظرات و پیشنهادات خویش بهرمند سارید. 


                                                            با تقدیم احترام 

                            انجمن اولیا و مربیان مجتمع آموزشی امام خمینی(ره) کوالالامپور

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم دی 1388ساعت 5:27  توسط انجمن  | 

8/10/1388

بسمه تعالی

مدیریت محترم مجتمع آموزشی نمونه مردمی امام خمینی (ره) کوالالامپور

با سلام و احترام ،

با عنایت به تقاضاهای مکرر اولیای محترم در خصوص برگزاری مجمع عمومی و پیرو نامه های مورخه ی 5 و 26/9/1388 انجمن اولیا و مربیان مجتمع مبنی بر برگزاری دومین جلسه ی مجمع عمومی اولیای دانش آموزان که با مخالفت و عدم پاسخ گویی جنابعالی مواجه شد و نیز حذف غیر قانونی موضوعات تنظیمی و ارسالی دستورجلسه ی ششمین جلسه ی انجمن اولیا و مربیان توسط آن مدیریت، که برایند آن منجر به شرکت نکردن چهارنفر از منتخبین اولیا و به رسمیت نرسیدن ششمین جلسه ی انجمن اولیا و مربیان  گردید ، پیشنهاد می گردد ضمن خویشتن داری و سعه ی صدردر جهت بهتر برگزار کردن این مجمع به منظور گزارش عملکرد انجمن اولیا و مربیان ، انجمن را یاری فرمایید. لذا به پیوست دعوتنامه ی دومین  جلسه ی مجمع عمومی تقدیم می گردد.

 

با سپاس

  محمد ابراهیم مرجانی

رئیس انجمن اولیاو مربیان مجتمع آموزشی امام خمینی(ره)

 

 

رونوشت: اعضای محترم انجمن اولیا و مربیان جهت اطلاع

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم دی 1388ساعت 17:28  توسط انجمن  | 

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم دی 1388ساعت 11:23  توسط انجمن  | 

شماره:2710

تاریخ:88/10/2

دعوتنامه جلسات انجمن اولیا و مربیان مجتمع آموزشی امام خمینی (ره) مالزی

وامرهم شوری بینهم

جناب آقای.....................عضو محترم انجمن اولیا و مربیان ، بدینوسیله از حضرتعالی دعوت به عمل می آید روز چهارشنبه مورخه 88/10/2 از ساعت 17 الی 19 در دفتر اموزشی امام خمینی (ره) حضور به هم رسانید .

موضوعات جلسه:

1)گزارش مصوبات جلسه ی قبل                       زمان:15 دقیقه

2)برنامه ریزی کلاس های فوق برنامه دروس پایه   زمان:40 دقیقه

3)برنامه ریزی کلاس های اموزش خانواده            زمان:30 دقیقه

4)انتخابات هیأت رییسه ی انجمن                     

خواهشمند عزیزان رأس ساعت مقرر در جلسه حضور یابند.

عباس زمانی فر                

مدیر مجتمع آموزشی امام خمینی(ره) مالزی

+ نوشته شده در  یکشنبه ششم دی 1388ساعت 15:11  توسط انجمن  | 
      

بسمه تعالی 

حضور مدیریت محترم مجتمع امام خمینی (ره)  

با سلام  

احتراما دستور جلسه مورخه ۲/۱۰/۱۳۸۸ تقدیم میگردد.  

۱) بررسی مصوبات جلسات قبل   

۲) بررسی اعتراض کتبی دانش آموزان کلاس سوم ریاضی‌ درخصوص درس فیزیک (آقای ونایی)

۳) بررسی تعیین تاریخ ۹/۱۰/۱۳۸۸  به عنوان دومین مجمع عمومی ( موضوع نامهٔ درخواستی ریاست محترم انجمن مورخ۲۶/۹/۱۳۸۸)

۴) بررسی وضعیت صفحه انجمن در وب سایت مدرسه.

۵) ارائه رونوشت مجوزهای راه اندازی رشته علوم انسانی و بکارگیری تعداد نیروهای اداری صادره از اداره کل مدارس خارج از کشور از سوی مدیر محترم مجتمع. 

 

دبیر انجمن اولیا و مربیان

سید محمد میرزاده حسینی

_____________________________________________________________________

پی نوشت

مدیر مدرسه بدون هماهنگی با منتخبین اولیا خودسرانه دستور جلسه ای را تدوین و طی دعوت نامه ی شماره ی 2710 مورخ 1388/10/2 به اعضای انجمن ارسال نمودند که در پاسخ به این عمل غیر فرهنگی و غیر قانونی 4 نفر از اعضای اصلی منتخبین اولیا در این جلسه شرکت نکردند !!

ضمنا عینا دستور جلسه ی مدیر مدرسه جهت اطلاع و فضاوت اولیا ی گرامی تقدیم میگردد!!!.

+ نوشته شده در  یکشنبه ششم دی 1388ساعت 14:33  توسط انجمن  | 

1388/10/2

بسمه تعالی

 

جناب آقای محمد ابراهیم مرجانی

رئیس محترم انجمن اولیا و مربیان مجتمع آموزشی نمونه مردمی امام خمینی(ره)- مالزی

با سلام و احترام؛

با عنایت به مصوبه ی پنجمین نشست انجمن اولیا و مربیان در تاریخ ۱۸۹/ ۱۳۸۸ در خصوص سیاست گذاری در جهت تشکیل کلاس های فوق برنامه درسی برای دانش آموزان عزیز، و تماس تلفنی جناب آقای عباس زمانی فر مدیر محترم مجتمع آموزشی در تاریخ ۳۰ /۰۹/ ۱۳۸۸ در ساعت۳۰ : ۱۷ و اظهار عدم استقبال دانش آموزان عزیز جهت شرکت در کلاس های فوق برنامه درسی علی رغم اعلام شفاهی و کتبی عمومی از سوی کادر محترم اداری مجتمع آموزشی و در خواست جلسه ای با اینجانب در خصوص بررسی راهکار های عملی در اجرای این مهم و ارائه خدمت به دانش آموزان عزیز، در روز سه شنبه مورخ  ۰۱/۱۰/۱۳۸۸ در ساعت ۳۰ : ۰۸ در دفتر واحد دخترانه مجتمع آموزشی حضور یافتم. جناب آقای عباس زمانی فر در شروع سخنانشان  بر ضرورت توجه به موضوعاتی همچون؛ آموزش خانواده و برگزاری اردوهای تفریحی برای دانش آموزان عزیز تاکید نموده و از انتشار فصلنامه ای آموزشی - فرهنگی برای اطلاع رسانی به دانش آموزان عزیز و والدین محترم خبر دادند و اعلام فرمودند این دیدگاهها و فعالیت های صورت پذیرفته را نیز در ششمین نشست انجمن اولیا و مربیان در تاریخ ۰۲/۱۰/۱۳۸۸ جهت اطلاع و تبادل نظر با سایر اعضای محترم مطرح خواهند نمود. و سپس راهکارهای عملی جهت نحوه برگزاری کلاس های فوق برنامه درسی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. در ساعت ۰۰: ۰۹ سرکار خانم رهبر دهقان نماینده ی محترمه ی معلمین نیز به نشست ما پیوستند و با حضور ایشان، شرایط انتخاب دروس و دعوت از معلمین برای تشکیل کلاس های فوق برنامه و اعلام آن به دانش آموزان عزیز و والدین محترم مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر گردید اینجانب نظرات خود را با عنایت به جمع بندی صحبت های صورت گرفته اعلام نمایم و نشست در ساعت   ۳۰ : ۰۹ به پایان رسید. در همین راستا پیشنهادات ذیل جهت ارائه به مدیریت محترم مجتمع آموزشی خدمتتان ارسال می گردد.        

۱- تهیه و ارائه ی فرم نظر خواهی از معلمین محترم علوم پایه در خصوص تشکیل کلاس های فوق برنامه درسی برای دروس: ریاضی ، شیمی، فیزیک و زیست شناسی

۲- تهیه و ارائه ی فرم نظر خواهی از معلمین محترم دروس عمومی در خصوص تشکیل کلاس های فوق برنامه درسی برای دروس: زبان فارسی، عربی و زبان انگلیسی

۳- تهیه و ارائه ی فرم اعلام آمادگی معلمین محترم برای تدریس در کلاس های فوق برنامه دروس علوم پایه و عمومی پیشنهادی    

۴- تهیه و ارائه ی برنامه ی پیشنهادی دروس، معلمین، تعداد جلسات، روزها، ساعات برگزاری و هزینه ی کلاس های فوق برنامه درسی به دانش آموزان عزیز و اولیای محترم بصورت کتبی و درج در سایت مجتمع آموزشی

۵- برگزاری کلاس های فوق برنامه درسی از تاریخ ۰۷/۱۰/۱۳۸۸ تا تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۸ با عنایت به استفاده بهینه از زمان، در طول برگزاری امتحانات و رعایت تاریخ امتحانات  

 

                          با احترام                           

                            علیرضا توسلی                             

نماینده انجمن اولیا و مربیان در شورای مجتمع 

  ۱۳۸۸/۱۰/۲

 

 

رونوشت: اعضای محترم انجمن اولیا و مربیان جهت استحضار

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم دی 1388ساعت 18:40  توسط انجمن  |